Duyên kiếp-Như Quỳnh Vilny rip 24-192.rar - Fshare FLAC Lossless

TÊN ALBUM: LP DUYÊN KIẾP - NHƯ QUỲNH THỂ LOẠI: ĐĨA THAN / LP VIỆT NAM CA SĨ: NHƯ QUỲNH DANH SÁCH BÀI HÁT Side A 1. Biết Đến Bao Giờ 2. Duyên Kiếp 3. Chuyến Đi Về Sáng 4. Duyên Phận Side B 1. Chuyện Tình Người Trinh Nữ Tên Thi 2. Đường Xưa Lối Cũ 3. Nỗi Buồn Châu Pha 4. Hai Vì Sao LạcYou are about to be redirected to another page. We are not responsible for the content of that page or the consequences it may have on you.