Top 50 Grammar Mistakes: How to Avoid Them PDF

"Top 50 Grammar Mistakes: How to Avoid Them" là cuốn sách tập trung vào những lỗi ngữ pháp thường gặp nhất của người nói tiếng Anh không phải là người bản ngữ. Điều này có nghĩa là bạn có thể đặt mình cho một mục tiêu hợp lý. Vì vậy, thay vì cố gắng tìm hiểu tất cả các ngữ pháp tiếng Anh, chỉ cần tập trung vào những vấn đề có xu hướng được sử dụng thường xuyên nhất và / hoặc có xu hướng tạo ra sự hiểu nhầm nhất.
You are about to be redirected to another page. We are not responsible for the content of that page or the consequences it may have on you.