Mindmap học tiếng Anh theo chủ đề

Bạn đã quá chán nản với những phương pháp học từ vựng truyền thống? Bạn nhìn một cuốn sổ ghi chép hàng trăm từ dài dằng dặc liệu bạn có dễ dàng từ bỏ? Cho dù có cố gắng học đến đâu, khối lượng từ vựng ấy bạn cũng sẽ chỉ nhớ được trong một thời gian ngắn rồi dễ dàng quên ngay và không biết cách ứng dụng vào thực tế. Thay vào đó, hãy thử tìm đến phương pháp học từ vựng tiếng Anh thông minh hơn – sơ đồ tư duy mind map. Đó là cách học thú vị, học nhanh mà nhớ lâu áp dụng được cho tất cả các môn học, đặc biệt là học từ vựng tiếng Anh. Vậy sơ đồ tư duy mind map là gì? Sơ đồ tư duy mind map là cách học bằng sự kết hợp giữa ngôn ngữ và hình ảnh. Thực tế, não bộ tiếp nhận và lưu trữ hình ảnh tốt hơn nhiều so với chữ viết. Sơ đồ tư duy sinh ra chính để tận dụng khả năng đó. Với sơ đồ tư duy, tất cả thông tin được lưu trữ dưới dạng hình ảnh.
You are about to be redirected to another page. We are not responsible for the content of that page or the consequences it may have on you.