Young Learners English Practice Tests PDF - Flyers

"Bộ sách Young Learners English Practice Tests - Starters - Movers - Flyers", - Các bài kiểm tra tiếng Anh dành cho học sinh trẻ của Cambridge English thường là trải nghiệm đầu tiên của trẻ em trong các kỳ thi và sự nhấn mạnh rất nhiều vào việc biến nó thành một bài kiểm tra tích cực. Điều này được phản ánh trong các bài kiểm tra thực hành được minh họa đẹp mắt của chúng tôi cho mỗi kỳ thi YLE tiếng Anh của Cambridge: Starters, Movers và Flyers. Ý tưởng hoạt động thực tế kết hợp với các bài tập kiểu thử nghiệm điển hình và vô số tài liệu trực quan để khai thác trong lớp, để tạo ra cầu nối hoàn hảo giữa giáo trình và bài kiểm tra.You are about to be redirected to another page. We are not responsible for the content of that page or the consequences it may have on you.