TNCD052 - Dalena - Nắng Thuỷ Tinh

Lời Yêu Thương - Dalena.wav Một Mình - Dalena.wav Tình Trong Dĩ Vãng - Dalena.wav Từ Giọng Hát Em - Dalena.wav Mùa Thu Yêu Thương - Dalena.wav Ru Nắng - Dalena.wav Tình Yêu Như Bóng Mây - Dalena.wav Tâm Hồn Cô Đơn - Dalena.wav Khi Mình Xa Nhau - Dalena.wav Tan Vỡ - Dalena.wavYou are about to be redirected to another page. We are not responsible for the content of that page or the consequences it may have on you.