NQCD - Như Quỳnh - Một đời tìm nhau (1996)

Hoa Tím Ngày Xưa - Như Quỳnh.wav Một Mình Thôi - Như Quỳnh.wav Chuyện Buồn Tình Yêu - Như Quỳnh, Thái Châu.wav Bao Giờ Ta Gặp Lại Ta - Như Quỳnh.wav Tình Yêu Trả Lại Trăng Sao - Như Quỳnh.wav Một Đời Tìm Nhau - Như Quỳnh.wav Giọt Sầu Chưa Vơi - Như Quỳnh.wav Những Ngày Yêu Nhau - Như Quỳnh, Thái Châu.wav Yêu Là Chết Trong Lòng - Như Quỳnh.wav Chờ Một Ngày - Như Quỳnh.wavYou are about to be redirected to another page. We are not responsible for the content of that page or the consequences it may have on you.