LVCD 069 - Tứ Quý Tứ Ca

Phượng Yêu - Duy Quang.wav Giết Người Trong Mộng - Duy Quang.wav Đừng Xa Nhau - Duy Quang.wav Hàng Hàng Lớp Lớp - Elvis Phương.wav Chiều Mưa Biên Giới - Elvis Phương.wav Hải Ngoại Thương Ca - Elvis Phương.wav Kiếp Dã Tràng - Từ Công Phụng.wav Giọt Lệ Cho Ngàn Sau - Từ Công Phụng.wav Trên Ngọn Tình Sầu - Từ Công Phụng.wav Một Chiều Đông - Sĩ Phú.wav Gọi Buồn - Sĩ Phú.wav Nỗi Niềm - Sĩ Phú.wavYou are about to be redirected to another page. We are not responsible for the content of that page or the consequences it may have on you.