TOEIC từ và cụm từ - Susan Chyn.pdf - Google Drive

Cuốn sách "New Toeic 750 Từ và Cụm Từ phổ biến" (kèm ebook +audio) với tên gốc là "Prep for the new TOEIC keywords and Phrases" là một cuốn sách hiếm, với lượng xuất bản hạn chế. Cuốn sách này bao gồm 750 từ và cụm từ thường gặp trong bài TOEIC trong đó gồm 600 từ đơn + 150 cụm từ TOEIC thường hay xuất hiện, mỗi từ đều có phiên âm, nghĩa tiếng Việt, ví dụ rõ ràng. Đặc biệt là các từ được sắp xếp rất khoa học theo chủ đề, mỗi từ đều được cung cấp thêm từ đồng nghĩa, trái nghĩa và các từ dễ gây nhầm lẫn. Sách còn kèm 1 đề FULL TEST rất hay!You are about to be redirected to another page. We are not responisible for the content of that page or the consequences it may have on you.