DOOM ETERNAL - Ông vua thể loại game bắn súng kinh dị

Bạn là một chiến binh thuộc UAC, một tập đoàn liên minh giữa các vũ trụ. Tập đoàn này phục vụ cho mục đích hòa bình và huấn luyện chiến binh phục vụ cho việc gìn giữ sự cân bằng. Sau khi được của đến một không gian khác làm nhiệm vụ, bạn trở về trái đất và nhận ra mọi thứ đã thay đổi.      Ma quỷ, yêu quái từ địa ngục đã tìm được đường đến trái đất và các hành tình khác. Thế giới đã không còn như bạn từng biết, một thứ có thể gọi chung là “tận thế”. Không còn lựa chọn nào bạn phải tiếp tục chiến đấu để bảo vệ tàu căn cứ và các hành tinh khác. 
You are about to be redirected to another page. We are not responsible for the content of that page or the consequences it may have on you.