Giã Từ

Giã Từ - Bảo Yến.wav Làng Tôi - Bảo Yến.wav Qua Ngõ Nhà Em - Giang Tử.wav Mưa Trên Phố Huế - Bảo Yến.wav Tàu Về Quê Ngoại - Giang Tử.wav Mưa Đêm Tỉnh Nhỏ - Giang Tử, Phương Dung.wav Ước Thầm - Bảo Yến.wav Lời Người Ra Đi - Giang Tử, Thuỳ Dương.wav Người Về Từ Nghìn Trùng - Giang Tử.wav Trả Nhau Ngày Tháng Cũ - Bảo Yến, Giang Tử.wavYou are about to be redirected to another page. We are not responsible for the content of that page or the consequences it may have on you.