Lệ Quyên - Khúc Tình Xưa 5 - Hẹn Hò

Ai Nhớ Chăng Ai - Lệ Quyên.wav Hẹn Hò - Lệ Quyên.wav Sao Chưa Thấy Hồi Âm - Lệ Quyên.wav Xót Xa - Lệ Quyên.wav Mưa Qua Phố Vắng - Lệ Quyên.wav Đường Xưa Lối Cũ - Lệ Quyên.wav Nhật Ký Đời Tôi - Lệ Quyên.wav Hai Vì Sao Lạc - Lệ Quyên, Mạnh Đồng.wav Tấm Ảnh Không Hồn - Lệ Quyên, Mai Hường.wav Không Bao Giờ Quên Anh - Lệ Quyên, Ý Linh.wav LK Con Đường Xưa Em Đi, Đừng Nói Xa Nhau - Lệ Quyên, Triều Quân.wav Sầu Lẻ Bóng 2 - Lệ Quyên, Sa Huỳnh, Lê Mai.wav Chiều Mưa Biên Giới - Lệ Quyên, Đức Nhâm.wav Hoa Trinh Nữ - Lệ Quyên, Đỗ Yến.wavYou are about to be redirected to another page. We are not responsible for the content of that page or the consequences it may have on you.