LVCD 098 - Chế Linh, Hương Lan - Áo người trinh nữ (1995)

Căn Nhà Màu Tím - Chế Linh, Hương Lan.wav Chủ Nhật Buồn - Chế Linh.wav Lối Về Đất Mẹ - Hương Lan.wav Đẹp Lòng Người Yêu - Chế Linh.wav Áo Đẹp Nàng Dâu - Chế Linh, Hương Lan.wav Thị Trấn Về Đêm - Chế Linh.wav Ước Mộng Đôi Ta - Chế Linh, Hương Lan.wav Hoa Sứ Nhà Nàng - Chế Linh.wav Phố Vắng Em Rồi - Hương Lan.wav Thư Cho Vợ Hiền - Chế Linh.wav Hai Đứa Giận Nhau - Chế Linh, Hương Lan.wav Khu Phố Ngày Xưa - Chế Linh.wavYou are about to be redirected to another page. We are not responsible for the content of that page or the consequences it may have on you.