Lý Hải - Giây Phút Chia Xa - Áo Hoa Bên Người (2003)

Dĩ Vãng Nhạt Nhoà - Lý Hải.flac Giây Phút Chia Xa - Lý Hải.flac Tình Yêu Diệu Kỳ - Lý Hải.flac Không Yêu Thì Thôi - Lý Hải.flac Niềm Đau Sẽ Qua - Lý Hải.flac Đêm Cuối Cho Nhau - Lý Hải.flac Phút Giây Đợi Chờ - Lý Hải.flac Áo Hoa Bên Người - Lý Hải.flac Thổn Thức Một Tình Yêu - Lý Hải.flac Yêu Lầm - Lý Hải.flac Về Đâu Em Hỡi - Lý Hải.flac Bonus- Dĩ Vãng Nhạt Nhoà - Lý Hải.flac Bonus- Giây Phút Chia Xa - Lý Hải.flac
You are about to be redirected to another page. We are not responsible for the content of that page or the consequences it may have on you.