KET-1-7 - Google Drive

Bộ sách “Key English Test 1,2,3,4,5,6,7” (ebook+audio) hay còn gọi là Chứng chỉ Cambridge English KET. Với chứng chỉ KET chúng ta có thể: Hiểu và sử dụng các cụm từ, các lối diễn đạt cơ bản Hiểu văn viết tiếng Anh đơn giản Tự giới thiệu và trả lời các câu hỏi cơ bản về mình Tương tác với người nói tiếng Anh ở mức độ cơ bản. Lý do để chọn Cambridge English :”KET” Nhận được bằng cấp có giá trị được công nhận trên toàn thế giới. Nâng cao triển vọng nghề nghiệp, học tập và du lịch của bạn. Cho thấy bạn có những kỹ năng ngôn ngữ cơ bản cần thiết để giao tiếp bằng tiếng Anh.You are about to be redirected to another page. We are not responisible for the content of that page or the consequences it may have on you.