Britannica Discovery Library 12 cuốn - Google Drive

Tại trọn bộ sách Tiếng anh Britannica Discovery Library 12 cuốn (ebook+audio) là bộ sách được biên soạn dành cho các em dành cho các em nhỏ có độ tuổi từ 3 đến 6 tuổi, tương đương với mức học mẫu giáo lớn. Bộ sách này chia thành có 12 cuốn, được chua thành 12 chủ điểm khác nhau, giúp các em vận dụng và giao tiếp theo nhiều khía cảnh, hoạt cảnh của cuộc sống hằng ngày. 
You are about to be redirected to another page. We are not responsible for the content of that page or the consequences it may have on you.