YLCD - Ý Lan, Tuấn Ngọc, Thái Hà - ĐI Giữa Một Người Để Nhớ Một Người

Lời Mở Đầu - Nguyễn Ngọc Ngạn.wav Bài Tình Cho Giai Nhân - Ý Lan.wav Thoáng Tình Trong Gió - Tuấn Ngọc.wav Vừa Biết Dấu Yêu - Thái Hà.wav Mới Biết Em Là Đời - Ý Lan.wav Hoa Có Vàng Nơi Ấy - Tuấn Ngọc.wav Tình Yêu Có Khi - Thái Hà.wav Lời Đọc - Nguyễn Ngọc Ngạn.wav Trong Tôi Còn Phố Cũ - Ý Lan.wav Hình Bóng Một Nụ Cười - Tuấn Ngọc.wav Lời Đọc - Nguyễn Ngọc Ngạn.wav Khi Em Thoáng Qua Đời Tôi - Thái Hà.wav Ừ Thôi Sông Cũng Xa Nguồn - Ý Lan.wav Bài Tình Cho Giai Nhân - Instrumental.wavYou are about to be redirected to another page. We are not responsible for the content of that page or the consequences it may have on you.