LVCD 008 - Kiều Nga - Người Em Văn Khoa

Lang Thang - Kiều Nga.wav Mười Năm Tình Cũ - Kiều Nga.wav Chưa Chiều Nào Buồn Bằng Chiều Nay - Kiều Nga, Duy Quang.wav Đành Rằng Tình Vỗ Cánh Bay - Kiều Nga.wav Người Em Văn Khoa - Duy Quang.wav Phút Đầu Tiên - Kiều Nga, Duy Quang.wav Nụ Hôn Cuối - Kiều Nga.wav Ngày Vui Qua Mau - Duy Quang.wav Một Loài Chim Biển - Kiều Nga, Thuỵ Du.wav Ngậm Ngùi - Kiều Nga.wavYou are about to be redirected to another page. We are not responsible for the content of that page or the consequences it may have on you.