Top 50 Grammar Mistakes: How to Avoid Them PDF 7 months ago "Top 50 Grammar Mistakes: How to Avoid Them" là cuốn sách tập trung vào những lỗi ngữ pháp thường gặp nhất của người nói tiếng Anh không phải là người bản ngữ. Điều này có nghĩa là bạn có thể đặt mình cho một mục tiêu hợp lý. Vì vậy, thay vì cố gắng tìm hiểu tất cả các ngữ pháp tiếng Anh, chỉ cần tập trung vào những vấn đề có xu hướng được sử dụng thường xuyên nhất và / hoặc có xu hướng tạo ra sự hiểu nhầm nhất.


17 Clicks
15 Unique Clicks

https://link4.net/74ro0

https://link4.net/74ro0/qr

Top Countries

    Operating Systems

    Browsers

    Referrers

    Social Shares